Anestezjologia i znieczulenie wziewne

Anestezjologia to nauka zajmująca się znieczuleniem i terapią bólu. Znieczulenie ogólne to zamierzony, w pełni kontrolowany, odwracalny proces zniesienia świadomości i odczuwania bólu pozwalający na przeprowadzanie zabiegów chirurgicznych oraz procedur diagnostycznych przy zapewnieniu pacjentowi maksimum komfortu. W trakcie znieczulenia zwierzę znajduje się w stanie porównywalnym do bardzo głębokiego snu. Obecna wiedza pozwala na przeprowadzenie zwierzęcia przez znieczulenie z zachowaniem ogromnego bezpieczeństwa. Ryzyko powikłań jest uzależnione od rodzaju zabiegu, jego trybu (planowy/emergency) oraz chorób współistniejących.

Przed znieczuleniem ma miejsce wizyta kwalifikacyjna, podczas której lekarz anestezjolog ocenia stan zdrowia zwierzęcia, zleca dodatkowe badania (badania krwi, echo serca, RTG, USG i inne) oraz wstępnie planuje całą procedurę z określeniem ryzyka anestezjologicznego według tzw. klasyfikacja ASA.

Podczas wizyty lub przed nią (w formie mailowej) opiekun otrzymuje ankietę anestezjologiczną. Zawarte w niej pytania dotyczą ogólnego stanu zdrowia oraz historii poprzednich znieczuleń. Informacje te pozwalają lekarzowi dobrać optymalny i najbezpieczniejszy w danym przypadku schemat znieczulenia.

Znieczulenie to proces wieloetapowy, który rozpoczyna się jeszcze w domu! Prawidłowe przygotowanie zwierzęcia do zabiegu obejmuje min. Zastosowanie się do zaleceń odnośnie głodówki czy podaniu zaleconych leków (przeciwbólowe/uspokajające).

W Saskavet naszym celem jest zapewnienie opieki anestezjologicznej na możliwie najwyższym poziomie. Anestezjolog ma do dyspozycji nowoczesny aparat do narkozy wziewnej MINDRAY Veta 5 z wbudowanym respiratorem, oraz kardiomonitor, na którym w sposób ciągu monitorowane są parametry życiowe pacjenta. Pozwala to na kompleksową ocenę stanu zwierzęcia w okresie okołooperacyjnym i szybką reakcję w razie wystąpienia ewentualnych komplikacji.

Dzięki stałemu podnoszeniu kwalifikacji specjalizujemy się w znieczulaniu zwierząt o podwyższonym ryzyku anestezjologicznym – pacjentów w podeszłym wieku, pacjentów pediatrycznych oraz z chorobami współistniejącymi, jak również zwierząt konkretnych ras (których znieczulenie wymaga indywidualnego podejścia) – takich rasy brachycefaliczne, charty, czy psy z mutacją genu MDR1.

Indywidualne podejście do każdego pacjenta, nowoczesny sprzęt oraz wykwalifikowana kadra pozwalają zapewnić opiekę anestezjologiczną na wysokim poziomie od momentu przyjęcia zwierzęcia aż do pełnego wybudzenia.

W SaskaVet anestezjologią i leczeniem bólu zajmuje się lek. wet. Hanna Domańska.