1. Biopsje igłowe

W Saskavet wykonujemy biopsje cienkoigłowe guzów skóry i jąder oraz cienko- i gruboigłowe narządów wewnętrznych.

*Biopsja cienkoigłowa to praktycznie nieinwazyjna metoda pobrania materiału do badania cytologicznego. Standardowo wykonywana bez znieczulenia ogólnego, w związku z czym nie wymaga żadnego przygotowania do zabiegu.

Dzięki biopsji cienkoigłowej jesteśmy w stanie, między innymi postawić wstępne rozpoznanie choroby nowotworowej np. mastocytoma postać skórna. I odpowiednio przygotować pacjenta do zabiegu chirurgicznego (wycięcie guza) bądź wdrożyć leczenie na wczesnym etapie choroby.

Jeżeli w wyniku badania mamy podejrzenie choroby nowotworowej lub wynik jest niespecyficzny, jest to wskazanie do usunięcia całego guza i wysłania go do badania histopatologicznego, które jako jedyne z możliwych prowadzi do 100% diagnozy. Jest to związane z faktem, że materiał zaaspirowany do cienkiej igły lub pobrany igłą bez aspiracji nie zawsze stanowi jedyną treść guza (nie zawsze wbijamy się we wszystkie struktury, które stanowią zawartość guza).

Biopsja cienkoigłowa polega na pobraniu materiału za pomocą cienkiej igły, np. z wspomnianego wyżej guza skóry. Następnie materiał jest umieszczany na specjalnym szkiełku i po odpowiednim przygotowaniu, w tym – barwieniu, oceniany jest pod mikroskopem.

Szkiełka te oceniamy na miejscu, w naszej przychodni. Na wynik badania zwykle nie musimy czekać dłużej niż 20min.

*Biopsja gruboigłowa – wykonuje się ją w znieczuleniu ogólnym, wymaga więc odpowiedniego przygotowania pacjenta, np. głodówka przed znieczuleniem. Długość głodówki uzależniona jest od miejsca z którego będziemy pobierać materiał biopsyjny.

Zabieg ten wykonujemy pod kontrolą USG, dzięki czemu materiał pobierany jest precyzyjnie z konkretnego, zmienionego w obrazie ultrasonograficznym, miejsca.

Pobrane za pomocą grubej igły próbki, tzw. bioptaty, wysyłamy do specjalisty, do Berlina gdzie próbki podlegają wielodniowej obróbce, a następnie ocenie histopatologicznej.

Na wynik tego badania (ze względu na wielodniowy proces przygotowania preparatów) czekamy ok. 2 tygodnie.

2. Biopsje wycinkowe

Wykonujemy je w przypadku rozległych zmian rozrostowych, trudnych do usunięcia w trakcie jednego zabiegu lub przy podejrzeniu rozrostu, który przed zabiegiem można spróbować zmniejszyć farmakologicznie (by zabieg był prostszy w wykonaniu) lub w przypadku zmian nieoperacyjnych. Biopsję cienkoigłową wykonujemy w znieczuleniu ogólnym, wymaga ona przygotowania pacjenta do zabiegu (głodówka przedzabiegowa, czy badania krwi).

W trakcie zabiegu pobiera się wycinek, fragment zmienionej chorobowo tkanki, np. skóry.
Materiał ten wysyłamy do specjalisty, do Berlina gdzie próbki podlegają wielodniowej obróbce, a następnie ocenie histopatologicznej.

Na wynik tego badania (ze względu na wielodniowy proces przygotowania preparatów) czekamy ok. 2 tygodnie.