Zgodnie z § 3 Uchwały Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
Nr 116/2008/IV z dnia 12 grudnia 2008 r.
informacje publiczne umieszczane na stronie internetowej lecznic
nie mogą zawierać informacji cenowych.

W związku z tym cennik usług weterynaryjnych
dostępny jest dla Państwa w recepcji przychodni.