W naszej Przychodni pracują lekarze z doświadczeniem chirurgicznym, którzy wykonują nie tylko planowe zabiegi, lecz także zaopatrują nagłe przypadki.

Chirurgia weterynaryjna obejmuje nie tylko kastracje czy sterylizacje, lecz także szereg zabiegów leczniczych i diagnostycznych. Operacje i drobniejsze zabiegi chirurgiczne wykonywane są na specjalnie przystosowanej sali operacyjnej, która zapewnia sterylne warunki i wyposażona jest w nowoczesny sprzęt pozwalający na pełen monitoring pacjenta podczas znieczulenia. Przez cały czas trwania narkozy nad snem Waszego zwierzęcia czuwa wykwalifikowany anestezjolog, który dba o bezpieczeństwo i odpowiednie dobranie leków. Więcej o tej procedurze przeczytacie w zakładce Anestezjologia.

Kastracja i sterylizacja

To zabiegi planowane, których optymalny termin ustalany jest przez lekarza weterynarii. Kastrację i sterylizację najlepiej przeprowadzać po 4. miesiącu życia zwierzęcia, gdyż od tego momentu hormony płciowe nie mają wpływu na wzrost i rozwój organizmu. Wyjątek stanowią psy ras dużych i olbrzymich, u których wzrost kończy się dopiero ok 18.-24. miesiąca życia.

U samic, podczas zabiegu usuwamy zarówno macicę, jak i jajniki (ovariohisterectomia).

U samców podczas kastracji konieczne jest usunięcie obu jąder (orchidectomia). Jest to szczególnie ważne u  wnętrów, gdyż pozostawione w organizmie wnętrowskiejądro ma znacznie większy potencjał nowotworzenia.

Przygotowanie do zabiegu planowanego

Przed znieczuleniem wskazane jest wykonanie badań krwi (profil przedoperacyjny, który może zostać rozszerzony o dodatkowe badania) oraz badania kardiologicznego wraz z echo serca. Pies/kot powinien być na czczo ok. 6-8h, wyjątek stanowią operacje w obrębie przewodu pokarmowego, przy których konieczna głodówka to ok. 24 h.

Nie wszystkie gatunki zwierząt wymagają przygotowania dietetycznego. W przypadku królików, kawii domowych (świnek morskich) czy innych zwierząt egzotycznych postępowanie będzie ustalane indywidualnie z uwzględnieniem fizjologii tych zwierząt.