Cecylia Wondołkowska, lek. wet.

Studia weterynaryjne ukończyła na Wydziale Weterynaryjnym SGGW w Warszawie. Od dziecka chciała pomagać zwierzętom czego dowodem były liczne bezdomne zwierzaki przynoszone do domu ku uciesze rodziców. Jeszcze w trakcie studiów odbyła liczne praktyki i staże kliniczne w całej Polsce. Ostatnie dwa lata pracy zawodowej spędziła na granicy polsko-niemieckiej lecząc pacjentów zarówno z Polski jak i Niemiec. Zajmuje się głównie chorobami wewnętrznymi, ultrasonografią oraz ginekologią i położnictwem psów i kotów. Stale pogłębia swoją wiedzę i umiejętności uczestnicząc w szkoleniach i warsztatach z zakresu diagnostyki obrazowej, chirurgii miękkiej, ginekologii i interny zwierząt towarzyszących. W wolnych chwilach chodzi po górach i żegluje.

Interna

USG

Rozród

Badania krwi

Szpital

Paszporty